Гешев: Сглобката еволюира в „интимна коалиция“

Гешев: Сглобката еволюира в „интимна коалиция“
Сглобката еволюира, като удари дъното и прерасна в нещо повече. Роди се интимната коалиция, която уверено ни поведе към най-срамния период на българския парламентаризъм. Период на некомпетентност, безпринципност и безотговорност.
Не вярвате ли? Преценете сами.
Вчера, в рамките на само един ден, мнозинството погази почти всички принципи на правовата държава.
Станахме свидетели на:
📌 Свикване на извънредно заседание набързо и под натиск от улицата. В резултат беше приет законопроект, който влоши значително качеството на правораздаването в България;
📌 “Поправен” беше закон, който беше “закърпен” с голям апломб само преди месец. /Добре е да се знае, че в развитите демокрации липсата на устойчивост на законодателството е белег за некомпетентност на законотворците/;
📌 Поправката беше направена без никакво обществено обсъждане. Не беше чуто нито мнението на гражданските организации, нито това на съдиите и прокурорите, от които се очаква да прилагат текстовете.
📌 Двете четения на законопроекта се състояха в рамките на един и същи ден /изключително лоша практика, която напоследък се използва все по-често от представителите на сглобката/;
📌 Липса на дебати по същество. Депутатите видимо не знаеха какво гласуват и по тази причина ругатните взеха превес над аргументите.
📌 Приет беше текст, който е неясен и напълно неприложим. Определението за интимната връзка предизвика смях и подигравки от страна на публиката. То показа, че народните ни представители са функционално неграмотни и не са в състояние да произведат дори и посредствен законодателен продукт.
Накратко. Вчера видяхме интимната коалиция в “пълния ѝ блясък”. Тя показа, че пише законите без никаква мисъл за утрешния ден. Чрез нея политиката “ремонт на ремонта” официално влезе в парламента.
Не вярвате ли?
Добре, тогава ми кажете от кое събитие във времето започват да текат 60-те дни, след изтичането на които връзката между двама души се превръща в интимна? Разбира се, такова няма. Ще го научим след месец или два – при следващата поправка на същия закон.