Президентът сезира КС за промените в конституцията

Президентът сезира КС за промените в конституцията

Президентът Румен Радев е предал искане до Конституционния съд за разглеждане на седем от последните изменения, приети от Народното събрание в Конституцията, съобщиха от „Дондуков“ 2.

Част от тези изменения, освен че съдържат противоречия с други конституционни разпоредби, променят баланса между основните органи и взаимния им контрол, като директно засягат формата на държавното управление и са в изключителната компетентност на Великото народно събрание, заяви държавният глава.

Румен Радев счита за противоконституционни разпоредбите, които предоставят право на хора с двойно гражданство да бъдат народни представители и министри, възможността със закон да се определят квалифицирани мнозинства за избора на ръководства на държавни органи, реда за назначаване на служебно правителство, както и разпоредбите, уреждащи срока на пълномощията на различните легислатури на Народното събрание.

Относно промените в Глава шеста „Съдебна власт“, се оспорва новият ред за назначаване на председателите на върховните съдилища и главния прокурор, което позволява това да става без издаване на президентски указ. Това са единствените изменения за съдебната власт, които атакува президентът, но само в контекста на неговото право да издава указите за назначаването на т. нар. трима големи в системата.

Президентът оспорва и последващата процедура, като предлага като заинтересовани институции Народното събрание, Министерския съвет, министъра на правосъдието, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Главния прокурор, Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет, пише още в искането на президента.