Предсказанията на Исак Нютон за 2060год.

Предсказанията на Исак Нютон за 2060год.

Доказателство за това колко добър е бил Исак Нютон във физиката и математиката е фактът, че хората рядко споменават случая, в който заплашва да изгори къщата на майка си, както и не по-малко озадачаващия момент, когато забива няколко игли в собствените си очни ябълки, за да види какво ще се случи.

Да, в моментите, в които Нютон не променя представите ни за движението и гравитацията, по днешните стандарти той е бил… малко странен тип. Освен че посвещава голяма част от свободното си време на изучаването на алхимията – средновековно вярване, че металите могат да се превърнат в злато – Нютон проявява жив интерес и към окултизма и библейския апокалипсис.

Всъщност в няколко частни разсъждения, които вероятно не са били предназначени за публично обсъждане, Нютон се опитва да предскаже края на света въз основа на протестантското си разбиране за Библията и последвалите събития. В един от опитите, написан на плик от писсмо до реални математически изчисления, които не са свързани с апокалипсиса, Нютон очевидно споменава годината 2060:

1. 2300-те пророчески дни не са започнали преди възхода на малкия рог на Козела.

2. Тези дни не са започнали след унищожаването на Йерусалим и Храма от римляните 70 [сл. Хр.]

3. Времето, времената и половината време не са започнали преди 800 г., в която е започнало върховенството на папите

4. Те не са започнали след управлението на Григорий 7-ми. 1084

5. 1290-те дни не са започнали преди 842 година.

6. Те не са започнали след управлението на папа Григ. 7-ми. 1084

7. Разликата между 1290 и 1335 дни е част от седемте седмици

Следователно 2300 години не завършват преди година 2132, нито след 2370. Времето, времената и полувремето не завършват преди 2060, нито след [2344] 1290 дни не [завършват] преди 2090, нито след [2374] .

Нютон вярва в апокалиптичните видения в Библията, в които в края на дните ще се проведе битката при Армагедон между „Гог и Магог“. Вероятно Нютон може да вини само себе си за това, че е говорил за „възхода на малкия рог на Козела“ и е оставил записките си да лежат наоколо, но трябва да се отбележи, че той не е предсказвал толкова края на света през 2060 г., колкото края на една епоха.

„Нютон е бил убеден, че Христос ще се завърне около тази дата и ще установи глобално царство на мира“, пише през 2003 г. Стивън Д. Снобелен, който днес  професор по история на науката и технологиите в университета Кингс Колидж в Халифакс. „“Вавилон“ (покварената Триезична църква) също ще падне и истинското Евангелие ще бъде проповядвано открито“.

Въпреки че Нютон прави подобно предсказание за лични цели, не харесва практиката да се предсказва краят на света заради вредата, която тя нанася на религиозните пророчества, които се случват, когато апокалипсисът не настъпва.

„И така, времената и половината време са 42 месеца или 1260 дни, или три години и половина, като пресмятаме дванадесет месеца на година и 30 дни на месец, както е било направено в Календара на първобитната година. И тъй като дните на кратковременните Зверове се поставят за годините на живите царства, периодът от 1260 дни, ако се датира от пълното завладяване на тримата царе 800 г. пр. н. е., ще приключи през 2060 г. пр. н. е. Той може да приключи и по-късно, но не виждам причина това да се случи по-рано.“

Нютон пише следното в едно предсказание, което отново вероятно не е искал да бъде видяно:

„Споменавам това не за да твърдя кога ще настъпи краят, а за да спра прибързаните предположения на фантазьорите, които често предсказват времето на края и по този начин дискредитират свещените пророчества, тъй като техните предсказания се провалят. Христос идва като крадец през нощта и не е наша работа да знаем времената и сезоните, които Бог е вложил в гърдите му.“

За нещастие на Нютон е минало достатъчно време, за да могат и неговите предсказания да се провалят, което го поставя в същата категория на „фантазьорите“, дискредитиращи пророчествата като цяло.

Източник: IFLScience