Асен Василев намери 1.6 млрд. за бюджета от БЕХ

Асен Василев намери 1.6 млрд. за бюджета от БЕХ

Държавните фирми трябва да преведат в бюджета 100% от печалбата си за 2022 г. под формата на дивидент, реши правителството в петък. Срокът за изпълнение на решението е 30 юни, съобщи финансовият министър Асен Василев. С предходно решение служебното правителство бе разпоредило държавните фирми да преведат до 15 май само 50% от печалбата си, за да им останат пари за оборотни нужди и инвестиции.

По отношение на казуса със счетоводно изчезналите 1 млрд. лв. от печалбата на „Българския енергиен холдинг“ (БЕХ) за 2022 г. Василев заяви, че са разпоредени две проверки – на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и на Националната агенция за приходите (НАП). Финансовата инспекция е започнала преди десетина дни, но въпреки това до края на другата седмица БЕХ ще трябва да преведе в бюджета пълната сума на първоначално декларираната си печалба за миналата година – 1.588 млрд. лв. До момента холдингът е внесъл само 291 млн. лв.

Василев разясни, че на 6 февруари БЕХ е публикувал отчет с обявена печалба от 1.588 млрд. лв. за 2022 г., която е потвърдена дори в кореспонденция между енергийното и финансовото министерство.

Въпреки това на 21 април, в междинния отчет за първото тримесечие на 2023 г., БЕХ обявява нова сума на печалбата за миналата година – само 640 млн. лв., тоест с около 1 млрд. лв. по-малко от първоначално отчетеното, по думите на финансовия министър. „За два месеца след изтичането на годината счетоводителите и одиторите са открили, че печалбата е с 1 млрд. лв. по-малка. Това е силно притеснително“, коментира Василев.

По думите му счетоводният срив се дължи основно на отписването на вземания за 770 млн. лв. – кредити, които БЕХ е предоставил на свои дъщерни дружества. Заради констатираното „доста притеснително поведение на ръководството на БЕХ“ правителството е разпоредило холдингът да внесе в бюджета 1.588 млрд. лв.

Изключение от изискването за превод на 100% от дивидента за 2022 г. е предвидено за много малко видове държавни фирми – болниците, психиатричните диспасери, ВиК дружествата и Национална компания „Индустриални зони“, каза още Василев. 

По отношение държавните предприятия и търговските дружества с над 50% държавно участие, които притежават дялове или акции в други търговски дружества, представителите в общите събрания на фирми следва да предложат и гласуват при разпределянето на печалбата за 2022 г. отчисление от печалбата за съдружниците, съответно разпределяне на дивидент за акционерите, в размер не по-малко от 50%, реши още правителството.

Източник: Mediapool