Министърът на правосъдието се срещна с европейски прокурори

Министърът на правосъдието се срещна с европейски прокурори

Крум Зарков се срещна с европейския прокурор Теодора Георгиева и с европейския делегиран прокурор Димитър Беличев

Осигуряването на подходящи условия за ефективно упражняване на дейността на европейските делегирани прокурори в България е сред приоритетните въпроси за Министерството на правосъдието.

Това бе заявено от министър Крум Зарков на срещата му с европейския прокурор от България в Люксембург Теодора Георгиева. Тя се проведе днес, ден преди да влязат в сила промените в Закона за съдебната власт, гарантиращи на европейските делегирани прокурори у нас самостоятелна сграда, администрация и бюджет.

Измененията бяха гласувани от 47-о Народно събрание на 27 юли тази година и обнародвани в „Държавен вестник“ на 5 август.

На срещата с министър Зарков присъства и Димитър Беличев – европейският делегиран прокурор, оправомощен от Европейската прокуратура (ЕPPO) да ръководи и организира дейността на администрацията.

В момента европейските делегирани прокурори в България са 9, като определената от EPPO квота е за 15. Делегираните прокурори работят по разследванията на Европейската прокуратура в съответната държава от ЕС и са нейни служители.