Министерство на правосъдието, чрез министъра Надежда Йорданова – слагат похлупак на Гешев

Министерство на правосъдието, чрез министъра Надежда Йорданова – слагат похлупак на Гешев

Министерството на правосъдието предлага да се въведе ефективна съдебна защита при издаването на европейска заповед за арест (ЕЗА), съобщиха от ведомството.

До измененията се стигна след заявление на Съда на Европейския съюз (СЕС) по запитване на британски съд по повод на ЕЗА, издадена от прокуратурата в Свищов. Днес проектът беше публикуван за обществено обсъждане.

Законопроектът предвижда създаването на нов член в закона, който въвежда задължение прокурорът по делото да внесе искане пред съответния първоинстанционен съд за вземане спрямо обвиняемия на мярка „задържане“ с цел издаване на ЕЗА. Произнасянето на съда е в тридневен срок от получаване на искането в открито заседание с участие на прокурора и защитника на обвиняемия, като съдът проверява законосъобразността и пропорционалността на издаването на Европейската заповед за арест.

Второто ниво на защита се въвежда с предложения текст на нов член, който урежда приемането на лицето от изпълняващата ЕЗА държава членка на ЕС, както и задълженията на прокурора след като лицето пристигне на българска територия. След приемане на лицето прокурорът незабавно внася искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ от съответния първоинстанционен съд.

В рамките на това производство вече доведеното в България обвиняемо лице и неговият защитник могат да оспорят законосъобразността и пропорционалността на издадената от прокурора заповед. По този начин се гарантира правото на обвиняемия да се защити лично срещу предприетите спрямо него действия от страна на прокуратурата по принудителното му довеждане.