Николай Марков: Беше лошо, ще стане страшно

Николай Марков: Беше лошо, ще стане страшно

В държавата на Борисов и Доган, няма място за други.
И няма смисъл да обсъждаме техните производни от всякакво естество. А такива са всички останали на хоризонта.Престъпната политическа система наричана по неизвестни за мен причини „демокрация“ приключва. Трябва да се разделим с илюзиите.

Много скоро ще видите как този колос с глинени крака рухва пред очите ви. Натрупаните от тези престъпници милиарди ще отидат където трябва, дълговете ще останат за внуци и правнуци, но по-важното е, че гниещите отвътре няма да ги има.
Нито ще си спомня някой за тях, освен, че превърнаха една красива и богата страна в безлюдно токсично сметище.

Ще бъдат изчистени и заличени от историческата памет, защото те и много други като тях направиха и невъзможното в името на собстената си алчност и властолюбие. Те не искат да си спомнят съдбата на предишни като тях и може би така е по-добре.

В тази наша хилядолетна страна живота е „мяра според мяра“. Така е било, така и ще бъде до свършека, защото не ние определяме тези работи.

Не съм толерантен към престъпници! Съжалявам, но тук пътищата ни се разделят.