НАП затяга примката за длъжници

НАП затяга примката за длъжници

НАП с нови мерки срещу длъжниците на хазната предлага Министерството на финансите със
Закона за бюджета за 2023 г., публикуван на сайта на ведомството.

Целта е да се вдигнат приходите и бюджетът да се вмести в заложения дефицит от 3%, за да изпълним критериите по Маастрихт за еврото.

Сделките с имоти или автомобили ще стават само след като нотариус или съдия по вписванията направи по електронен път проверка в НАП, че продавачът няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Това гласят промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са част от проекта за бюджет.

Сега се гледа само дали са погасени местните данъци за имота или автомобила. Отделно собственикът  на имота трябва да подпише декларация, че не дължи данъци, мита и осигуровки на държавата. Продавачът на автомобил също трябва да подписва декларация, че няма никакви задължения, свързани с него. С промените изискването за платени местни данъци остава.
Но вместо да се подписва декларация, вече ще се прави директно проверка за наличие на каквито и да било публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. Остава обаче шансът длъжникът все пак да успее да продаде колата си или дома си, в случай че декларира, че с получената от сделката сума ще се издължи към хазната.

Освен с платен местен данък ще минаваме автомобила на технически преглед и само след като платим всичките си глоби от КАТ, начислени за нарушения със същото МПС. Това условие изрично е записано с изменения в Закона за движение по пътищата. Отменя се възможността да получим минимална глоба за нарушения, установени в момента на извършването им. Фиш за неправилно паркиране ще се налага и на ползвателя на МПС-то, ако той е вписан в свидетелството за регистрация. Същото ще важи и за фишове за нарушения, регистрирани с техническо средство.

Дава се възможност в 7-дневен срок от налагането на глобата да се заплатят само 80% от размера й. Електронни фишове и наказателни постановления ще се връчват по няколко начина, включително по електронна поща, която трябва да предоставим и в 14-дневен срок да уведомяваме МВР при всяка нейна промяна. Възможно ще е връчване и чрез работодателя. 
Ваучерите за храна стават електронни, като ще има преходен период до 30 юни догодина, в който ще се приемат и хартиени. Както „Телеграф“ пръв писа, заплатите във фирми с 50 и повече служители ще се изплащат само по банков път. Ресторантьорите  задължително ще плащат по банков път възнаграждения независимо от броя на служителите.