Държавата с план да погаси дълга на „Топлофикация София“

Държавата с план да погаси дълга на „Топлофикация София“

Според представените данни в парламента, държавата има планове да изкупи дългове на „Топлофикация София“ към „Български енергиен холдинг“ и „Булгаргаз“ за приблизително 1.5 милиарда лева. Това се предлага в бюджета за 2024 година, като цената на дълга ще бъде определена от независим оценител, според законодателството за държавните помощи. Не е ясно откъде ще бъдат осигурени средствата.

Освен това, от видеото се разбира, че през последните години „Топлофикация София“ натрупва дългове към „Български енергиен холдинг“ и „Булгаргаз“ за доставен природен газ, които БЕХ покрива срещу платежи от дружеството. Въпреки опитите за преговори, обществото не успява да погаси задълженията си по цесиите към БЕХ и „Булгаргаз“.

След като държавата потвърди интереса си за изкупуване на газовите дългове на „Топлофикация София“, това би могло да представлява значителен финансов ресурс за „Българския енергиен холдинг“. Той ще бъде основен инвеститор в новата ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“, като ще трябва да осигури и капиталови вноски в проектната компания за VІІ блок.

Държавата е притежавала дял в „Топлофикация София“ и преди, като беше мажоритарен собственик през 2009 г. Обаче през последните години се е разглеждало и възможността БЕХ да придобие дял в дружеството.

Интерес към топлофикацията на столицата се е изразила френската „Веолия“, както и други потенциални инвеститори, които са изразили желание да участват в бъдещи процедури за концесионери или съакционери в обществото.