Според Евростат: България е най-нещастната страна в Европа

Според Евростат: България е най-нещастната страна в Европа

България отново е определена като най-несъществената страна в Европейския съюз, според данни от Евростат, цитирани от ТАСС.

Проучването показва, че през 2022 г. българите са единствените от всички анкетирани европейци, които оценяват своето общо удовлетворение от живота под 6 точки по десетобалната скала – 5,7.

Експертите отбелязват, че германците също не са изключително доволни от сегашния стандарт на живот, като средно поставят 6,5 пункта. Най-високият рейтинг бе за Австрия – жителите на тази държава оцениха нивото си на щастие на 7,9 точки. Второ място споделиха Румъния, Полша и Финландия с 7,7 точки.

Тези резултати напомнят за предишни изследвания, представени в Световния доклад за щастието, поръчан от ООН. Тогава Финландия заемаше първото място със значително предимство.

През март резултатите от проучване на руснаци по същата тема бяха представени от Всеруския център за изследване на общественото мнение. Според тяхно изчисление мнозинството (82%) от участниците се считат за щастливи хора, като 35% от тях твърдят това с увереност.