Въвеждат прагове за наркотични вещества в кръвта

Въвеждат прагове за наркотични вещества в кръвта

Употребата на седем вида наркотици зад волана вече няма да се доказва с установяването на каквото и да е било наличие на тези вещества в кръвта, а само ако са достигнали или надвишават определени прагове. Тази промяна, която може да бъде определена като революционна, предлагат министрите на здравеопазването Христо Хинков, на вътрешните работи Калин Стоянов и на правосъдието Атанас Славов. Те са огласили за обществено обсъждане изменения в Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози (пълния текст на проекта виж тук).

В специално приложение № 5 към наредбата са посочени видовете наркотици, за които се въвеждат тези гранични стойности. За всички останали остава т. нар. нулева толерантност и употребата им ще се приема за доказана с установяване на присъствието им в кръвната проба без значение каква е концентрацията им.

Ето какво предвижда проектът:

За амфетамин (AMP) доказана употреба е налице при концентрация в кръвта равна или по-висока от 25 нг/мл.

За метамфетамин (MET) – 25 нг/мл.

За 3,4-метилендиоксиметамфетамин (MDMA) – 25 нг/мл.

За тетрахидроканабинол (THC) се изследват две вещества и за всяко има съответен праг:

  • за тетрахидроканабинол  1 нг/мл
  • за карбокси-Δ9-тетрахидроканабинол – 10 нг/мл.

За кокаин (COC) също се изследват две вещества, за които има съответните прагове:

  • кокаин – 10 нг/мл
  • бензоилекгонин – 75 нг/мл

За хероин (HER) се изследват:

  • 6-моноацетилморфин – с праг 5 нг/мл
  • морфин с праг от 10 нг/мл

За морфин (MOR) прагът е 10 нг/мл.

„Резултатът от извършеното химико-токсикологично изследване на кръв се приема за установяващ употребата на наркотични вещества или техни аналози в случай, че същият е равен или по-висок от стойностите по приложение № 5. За установена употреба на наркотични вещества или техни аналози извън посочените в приложение № 5 се приема присъствието им в изследваната кръвна проба, включително на техни метаболити“, предвижда нова ал. 3 на чл. 23 от наредбата.