КС: Незаконно е неиздаването на книжки на лица с неплатени глоби

КС: Незаконно е неиздаването на книжки на лица с неплатени глоби

Делото беше образувано по искане на Висшия адвокатски съвет

Конституционният съд единодушно обяви за противоконституционна разпоредбата от Закона за движение по пътищата, според която не се издават или връщат отнети книжки на шофьорите, които не са си платили глобите към КАТ. 

Според законовия текст „не се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство или негов дубликат, както и отнето свидетелство не се връща до заплащане изцяло на дължимите глоби“.

Делото беше образувано по искане на Висшия адвокатски съвет.