ВАС: Еврофутбол може да се върне на пазара

ВАС: Еврофутбол може да се върне на пазара

Върховният административен съд (ВАС) е обявил за нищожен акт на Държавната комисия по хазарта, според който „Еврофутбол“ дължи на държавата 329 млн. лв., става ясно от решение на съда от 8 ноември. То не подлежи на обжалване. Това е най-голямото данъчно дело, заведено от бивша фирма на бизнесмена Васил Божков срещу държавата.

Преди година и половина предходната инстанция – Административен съд – София град, се произнесе, че дружеството „Еврофутбол“ дължи на държавата 261 млн. лв. такси и 67.7 млн. лв. лихви, защото за срок от пет години е внесло значително по-малка държавна такса за хазарт от дължимата по закон. Тогава съдът установи, че законът не е прилаган коректно не само от хазартния оператор, но и от Министерството на финансите, което е допринесло за щетата за бюджета. В периода от 1 януари 2014 до края на 2019 г. четирима министри на финансите са отговорни за несъбраните такси – Петър Чобанов, Румен Порожанов, Владислав Горанов и Кирил Ананиев.

С решението от 8 ноември 2022 г. обаче ВАС отменя решението на АССГ и обявява за нищожен акта за установяване на публичното вземане на „Еврофутбол“. Причината е, че въпросният акт е издаден от некомпетентен държавен орган – председателя на Държавната комисия по хазарта на 14 февруари 2020 г.

Поради установените процедурни нарушения върховните магистрати приемат, че председателят на ДКХ не е разполагал с материална компетентност по степен да издаде оспорения акт. „Правната последица от тази некомпетентност е посочена и в диспозитива на тълкувателно дело от 15 май 1991 г. на Върховния съд, в който се отбелязва, че административен акт, издаден от некомпетентен по степен орган е нищожен“, посочват от съда.

Според върховните магистрати е правно нелогично и недопустимо един и същ орган да е овластен едновременно с компетентност да издаде акта и с такава да се произнесе при оспорването му по административен ред.

Само преди броени дни Административен съд – София град, се произнесе по друго ключово данъчно дело на лотариите на Божков срещу държавата. Според него обявената във фалит хазартна компания „Ню геймс“ дължи малко над 223 милиона лева на държавата заради неплатени такси върху организирането на моментните лотарийни игри. Актът отново е издаден от председателя на ДКХ, което може да означава, че и той е възможно да се окаже нищожен.