Спират ТЕЦ Марица 3 заради мръсния въздух

Спират ТЕЦ Марица 3 заради мръсния въздух

Днес е един от най-тъжните дни за християните – Велики Четвъртък, но и най-щастливите за жителите на Димитровград.
След стотици протести заради мръсния въздух в града, най-сетне от министерството на околната среда и водите решиха да спрат с незабавна заповед работата на ТЕЦ Марица 3, отговорен за токсичния въздух в района.

Според заповедта за налагане на мярката „ТЕЦ Марица 3“ АД трябва да спре работа незабавно. Горивната инсталация ще бъде спряна чрез принудително извеждане от експлоатация и пломбиране на местата за подаване на гориво – въглища и биомаса към котел ОР 380в за производство на електроенергия с мощност 370 MWth.
Операторът не е спазил условието в комплексното разрешително за емисиите на отпадъчни газове и емисиите на серен диоксид са довели до нарушение на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух на Димитровград.
В града имаше редица протести за замърсяването на въздуха от топлоелектрическата централа. На 7 април Димитровград беше обгазен със серен диоксид, като бяха наложени предпазни мерки за населението. На предполагаемия замърсител – ТЕЦ „Марица“ 3 АД беше издадено предписание за намаляване на работните мощности.