С близо 80 000 души сме се стопили за година

С близо 80 000 души сме се стопили за година

Населението на страната в края на 2021 г. е 6 838 937 души. В сравнение с предходната година то намалява със 77 611 души, или с 1.1%. Това сочи демографската статистиката на Националният статистически институт (НСИ).

Коефициентът на раждаемост общо за ЕС-27 през 2020 г. е 9.1‰ по данни на Евростат. Най-високо равнище на раждаемост сред европейските страни има Ирландия – 11.2‰, следват Кипър – 11.1‰, Франция и Швеция – по 10.9‰. С най-нисък коефициент на раждаемост в Европейския съюз е Италия – 6.8‰.

Броят на децата, родени от майки под 18 години, нараства от 2 897 през 2020 г. на 3 015 през 2021 година. Родените от жени на възраст 40 и повече навършени години намаляват от 2320 през 2020 г. на 2 278 през 2021 година.

Броят на починалите през 2021 г. е 148 995, а коефициентът на обща смъртност4 – 21.7‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 24 260, или с 19.4%.

Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо, отчитат от НСИ.

Средната продължителноса общо за населението на страната, изчислена за периода 2019 – 2021 г., е 73.6 години и спрямо предходния период (2018 – 2020 г.) намалява с 1 година.