Купуваме 6 медицински хеликоптера

Купуваме 6 медицински хеликоптера

Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка за закупуване на шест медицински хеликоптера, осигурени с необходимото оборудване и апаратура за нуждите на спешната помощ, съобщиха от здравното ведомство.

Предвижда се да бъдат закупени шест медицински хеликоптера, като е предвидена и възможност за закупуване на два допълнителни.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 162 711 735,86 лева с ДДС. Очаква се шестте хеликоптера да бъдат доставени до 30 април 2026 г., като първият от тях ще бъде получен до 1 декември 2023 г.

Чрез осигуряването на въздухоплавателните средства на българските граждани ще бъде гарантиран качествен, равнопоставен и навременен достъп до спешна медицинска помощ и в по-отдалечени и труднодостъпни региони, посочват от МЗ.

В срок до 1 септември 2022 г. потенциалните кандидати имат възможност да подават оферти за участие в поръчката.