Устата с нова провокация и клип пред Кремъл (ВИДЕО)

Устата с нова провокация и клип пред Кремъл (ВИДЕО)

Творчеството на рапъра Иван Динев, известен като Устата, е винаги израз на неговите виждания и убеждения.
В новата му песен той ясно подчертава решението си да не ограничава свободата на словото, която според него е била изоставена както в миналото, така и в настоящето.

Видеоклипът към песента може да изглежда провокативен с начало пред Кремъл, преминаване през Европарламента в Брюксел и завършване с Устата, държащ конституцията пред триъгълника на властта.

Текстът на песента докосва наистина болезнени за него проблеми в съвременната българска ситуация. Той обсъжда историческите дискусии между „старото“ и „новото“ – групи хора, които са привързани към миналото и тези, които вярват, че настоящето е най-доброто в историята на България.

Идеята, която Устата предава, е за по-голямо единство и независимост от глобалните геополитически влияния. Той насърчава идеята да не бъдем манипулирани от чуждестранни влияния и да се стремим към независимост, без да се поддаваме на разделение или да правим компромиси, които не отразяват интересите на страната.

В текста на песента Устата също така се споменават чувствителни теми като „македонците“ и „толерастите“, „софийските псевдо-интелигенти“, също така се критикува псевдо-патриотичното демонстриране на агресия.