Най-дълголетни са в Кърджали, най-рано умират във Видинско

Най-дълголетни са в Кърджали, най-рано умират във Видинско

Продължителността на живота у нас намалява – това са изводите от проучването на на Националния статистически институт (НСИ). Жените надживяват мъжете с над 7 години. Най-дълго живеят хората в Кърджали, а най-кратко – във Видин, сочат данните.

*(ТВМЕДИА припомня, че Видинска област е първенец в почти всички тревожни статистики – най-малко родени бебета, най-ниски доходи, най-голяма липса на адекватни медицински грижи, най-нисък стандарт на живот в страната. Най-вероятно с това скоро експертите ще обяснят и най-ранната смъртност у нас, бел. ред).

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2019 – 2021 г., е 73.6 години, като спрямо предходния период (2018 – 2020 г.) намалява с 1.0 години.

 

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 70.1 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока – 77.4 години.

Спрямо 2011 през 2021 г. при мъжете се наблюдава намаление на средната продължителност с 0.3 години, докато при жените остава непроменена.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.4 години по-висока (74.3 години) отколкото на населението в селата (71.9 години).

Спрямо 2011 г. продължителността на живота на населението в градовете е намаляло с 0.3 години, а за населението в селата – с 0.1 години.

За хората, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 15.2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13.0 и 17.1 години. В сравнение с 2011 г. през 2021 г. очакваната продължителност на живота на хората, навършили 65 години, намалява с 0.3 години.

Очакваната продължителност на живота варира от 70.5 години в област Видин до 75.5 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната.Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Ловеч (8.4 години), а най-малка – в област Кърджали (5.7 години).

 

Снимки: БУЛФОТО