Най-бедните два района в целия ЕС са в България

Най-бедните два района в целия ЕС са в България

Дълги години Северозападна България е сочена за най-бедното място в цяла Европа. Ниски заплати, малко работни места, застаряващо население, пустеещи села, вяла икономика, голяма миграция в чужбина или големите градове. Оказва се, че черната класация вече е друга. На първо място по мизерия, бедност и лошо качество на живот се нарежда централна Южна България – Мадан, Смолян, Златоград, Рудозем, Момчилград, Крумовград, Джебел, Хасковски регирон, Харманли, Симоеновград и др.

Вече 15 години Северозападът е сочен за най-бедния регион на България и на ЕС. През 2007 година статистическата служба на ЕС Евростат излезе с данни, че в този български регион, наред със Североизточна Румъния, хората са най-бедни. Конкретните данни показваха, че брутният вътрешен продукт на човек от района на Северозападна България е 6400 евро или само 26% от средния за Европейския съюз. Предпоследен регион по този показател е Североизточна Румъния с 6600 евро на човек.

С годините изразът „най-бедният регион“ остана клише, когато се говори за Северозапада.

Европейската статистика вече сочи друго. Българският Северозапад вече не е най-бедният в Европа по брутен вътрешен продукт на човек от населението, но отстъпва последното място на друг регион, отново от България. След френския отвъдморски департамент Майот, в Индийския океан, в дъното на класацията за 2021 година се нарежда Южният централен район. Ако следим показателя брутен вътрешен продукт като критерий за бедност в страната, Северозападът отстъпва дъното освен на Южния централен район и на Северния централен, каза Цветан Цветков, началник на отдела във Видин към Националния статистически институт, цитиран от БНР.