40% нагоре: Парното скача от 98 лв. до 137 лв. за мегаватчас

40% нагоре: Парното скача от 98 лв. до 137 лв. за мегаватчас

Увеличението на топлинната енергия от 1 юли ще бъде средно с 39,26 процента за страната, съобщават от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) .

„Това са цените, които сме публикували предварително“, каза председателят КЕВР Станислав Тодоров пред журналисти след края на откритото заседание на регулатора по повод прогнозните цени за топлинната енергия от 1 юли, посочени в доклад на регулатора.

Всички топлофикационни дружества подадоха заявления с искане за ръст на цените между 150 и 300 процента. КЕВР разгледа и намери за основателно едно увеличение между 100 и 120 процента поради четирикратното повишаване на цената на природния газ. За да няма такъв „шок“ на цените за битовите потребители, намери резерви в системата и по-скоро чрез Фонда за енергийна сигурност да компенсира това увеличение и да го сведе до 39 процента, посочи Тодоров. По думите му управителите на топлофикационните дружества са изразили загриженост, но в същото време са приели разчетите, които КЕВР е направила.

За битовите потребители на „Топлофикация София“ ЕАД цената ще бъде 136,82 лева за мегаватчас, при сегашна цена 98,48 лева за мегаватчас, което е повишение с 38,93 процента.

Потребителите на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД ще заплащат цена от 122,80 лева за мегаватчас, при сегашна цена 99,55 лева за мегаватчас, което е ръст с 23,26 на сто.

Цената на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД се увеличава с 30,66 процента и става 128,43 лева за мегаватчас, при сегашна цена 98,29 лева за мегаватчас. 

Основните причини за предлаганото увеличение на цените на топлинната енергия са четирикратно увеличените цени на природния газ и двойният ръст на въглеродните емисии, обясняват от КЕВР. Тези разходи имат най-голям дял като влияние върху крайните цени. За дружествата в цялата страна тези два компонента представляват средно 80 на сто от техните разходи за производство на топлинна енергия. Така например за „Топлофикация София“ природният газ и емисиите формират 87,61 процента от цената на топлофикационната услуга, при „Топлофикация Плевен“ този дял е 85,52 на сто, за „Топлофикация Враца“ – 83,08 процента, за „Топлофикация Перник“ – 81,68 на сто. Сходна е ситуацията и с останалите дружества, където природният газ и въглеродните емисии също са определящи фактори за формиране на крайната цена – от 64,36 процента до 79,34 на сто.

Снимки: БУЛФОТО