ВАС: Такса „сградна инсталация“ е незаконна

ВАС: Такса „сградна инсталация“ е незаконна

Върховният административен съд отмени формулата за изчисляване на сметките за парно.

Отменена е наредба от 12 март 2020 г. на министъра на енергетиката, която определя допълнителни критерии за отчитане на количеството топлинна енергия, отдадена от сградна инсталация, съобщиха от пресцентъра на съда.

Делото е образувано по жалба на осем души.

Съдиите приемат, че във формулата за изчисление са включени компоненти, които не отчитат обективни показатели. Това са вида на изпълнение на вътрешната отоплителна инсталация, ден градуси за отчетния период, средна температура на сградата или средна външна температура за отчетния период или външна изчислителна температура за населеното място.

„Оспорената разпоредба е незаконосъобразна и противоречи на разпоредби на Закона за енергетиката, като са въведени допълнителни критерии за отчитане на количеството топлинна енергия, отдадена от сградна инсталация. По спазване на процедурата по издаване на подзаконовия нормативен акт върховните магистрати приемат, че не е изпълнено изискването на Закона за нормативните актове (ЗНА), осигуряващо спазване на принципа на откритост и мотивираност на административния акт”, съобщават от ВАС.

„Върховните магистрати установяват също, че не е направен анализ за съответствие на проекта с правото на ЕС, както и при наличие на постановено решение на Съда на Европейския съюз /СЕС/ от 05.12.2019 г. по преюдициално запитване относно приложимостта на европейско право – директиви и регламенти за допустимостта на национална правна уредба, която предвижда в сгради режим на етажна собственост сметките за топлинна енергия за сградна инсталация да се изготвят пропорционално на отопляемия обем на апартамент. Тоест налице е европейска регламентация, която не е отчетена и не е направена оценка за съответствие на проекта за изцяло нова наредба с правото на ЕС”, допълват магистратите.

Припомняме, че през май председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране  Иван Иванов изиска от ръководството на „Топлофикация София“ да предостави изчерпателна информация за качеството на топлофикационните услуги през периода 1 април 2023 г. – 30 април 2023 г. От регулатора уточняват, че повод за това са медийни публикации за високи сметки на абонатите на дружеството за месеца.

Източник: БТА