Няма да премахват Паметника на Съветската армия, поне засега

Няма да премахват Паметника на Съветската армия, поне засега

Преместването на Паметника на Свъветската армия в София няма да се случи тази година.
Причината е, че липсват проектни документи, които да дадат информация за него и съответно инженерите да пресметнат какво е нужно за преместването.

Това стана ясно от съобщение на областната управа на София-град.

„От отговора на Националната галерия става ясно, че евентуално експониране на елементи от монумента в Музея за изкуството от периода на социализма ще е възможно след изготвянето на множество допълнителни експертни оценки и анализи. Необходим е геофизически и геологически анализ на терена и подземната му част, за да се прецени дали монументът може да бъде стабилно поставен. Необходим е и инженерен проект. По данни от Националната галерия, към момента не са ясни точният диаметър и точното тегло на част от орнаментите на паметника – данни, които задължително трябва да присъстват в проектната документация за изграждането на „Паметника на Съветската армия“, съобщиха от областната управа.

Тази документация беше изискана от Столична община. От получения отговор става ясно, че необходимите книжа не са открити „след извършена служебна проверка в технически архив на направление „Архитектура и градоустройство“, както и че има допустима процедура по възстановяването им.

Обърнато е и внимание на издадената заповед на главния архитект на столицата от март тази година за премахването на разместените и компрометирани облицовъчни плочи с надиса от Паметника, както и ограничаването на достъпа до обекта.

Спазвайки закона, както и поетите ангажименти пред жителите на града, областният управител на област София г-жа Вяра Тодева предприема необходимите действия за възстановяване на проектната документация на Паметника, както и за изследване на възможността скулптурните фигури и барелефи от монумента да бъдат експонирани на територията на Националната галерия.

С оглед на времето, което се изисква за приключване на процедурата, към днешна дата областната администрация не може да се ангажира с конкретен срок за финализиране на проекта в рамките на тази година“, гласи още съобщението.

Паметникът бе деактуван от публична в частна държавна собственост преди две седмици. А областната управа пое ангажимента да премести фигурите от него в музея на социзкуството. За да пазят паметника палатков лагер заформиха леви симпатизанти и привърженици на „Възраждане“.