Намалиха с 14% цената на природния газ

Намалиха с 14% цената на природния газ

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. март в размер на 106,74 /MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Така намалението на цената с е с над 14 % спрямо февруари има ключово значение за топлофикационните дружества, индустрията и крайните потребители, съобщиха от КЕВР.

На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“/IGB/ на цени, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан.

Тези количества покриват 33,54 % от потреблението на страната и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво, заявиха от енергийния регулатор.