Instagram блокира Николета Лозанова при презентазията на книгата й

https://youtu.be/rGar08SuIjo