Заветът на проф. Чирков: Липсата на вяра разболява

Заветът на проф. Чирков: Липсата на вяра разболява

Преди две години България изгуби едно от светилата в съвременната си медицина и наука – проф. Александър Чирков. Един от онези българи, имали всички възможности да останат на Запад, където да бъдат успешни, но избрали да се върнат в родината и да ѝ се посветят.

Заминава през 1966 г. за Западен Берлин, където специализира при известния кардиохирург проф. Бюхлер. Остава там като лекар в Университетската болница, после се прехвърля в Западна Германия – в университета във Франкфурт на Майн и в университета във Фрайбург, където е професор от 1981 г.

През 1984 г. се завръща в България, за да извърши първата сърдечна трансплантация в България и на Балканите през 1986 г. Дълги години е директор на болницата „Св. Екатерина“. Проф. Чирков печели световна популярност и признателност за професионализма си в сферата на сърдечните болести, операции, трансплантации.

(Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина“ наскоро бе преименувана на „Проф. д-р Александър Чирков” в негова памет. Болницата е основана от самия него, бел. ред.).

Дълбоко вярващ човек и учен, в едно от последните си интервюта професора заяви: „Липсата на вяра разболява.“
Автор: Кристиян Шкварек, историк