Технологичната революция доведе до деградация на хората

Технологичната революция доведе до деградация на хората

Човешката природа е основната причина светът да не може да стане рай.

Социалната реформа в западният свят целеше да премахне бедността, болестите, невежеството, мръсотията и мързела и да изгради социално благосъстояние, но фактите доказаха, че социалната държава всъщност прави хората по-дебели, по-мързеливи и по-извратени, и качеството на населението като цяло се влошава, а популяризирането на университетското образование премахна основната функция на университетите, да култивира социални елити – тези промени доведоха до задънени улици. Технологичната революция доведе до прогрес на обществото, и до деградация на хората. Животът е махало между болката (нещастието) и скуката (щастието).
***
Съвършенството възниква от несъвършенството чрез мислите на вдъхновени хора.
Богатството е отрова и отровата е богатство, щастието е робство, свободата е несигурност, в усмивките има скрити ножове.

Либерализмът е уродливото лице на перверзното малцинство.

Доц. д-р Николай Райчев, преподавател по Софтуерно инженерство (Изкуствен интелект)