Мобилните оператори точат пари от държавата, но ламтят за още

Мобилните оператори точат пари от държавата, но ламтят за още

За втора поредна година мобилните оператори обявиха, че ще индексират цените си (с около 2 лв. заради инфлацията, бел. ред.).
Хубаво е да се напомни, че през цялата 2022г. телекомите са получавали държавна помощ и под формата на компенсации за цените на тока, която ще продължат да получават и през настоящата.

Отделно от горното, ако бъде прието Решение на МС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, мобилните оператори ще получат нова подкрепа от държавата чрез намаление на таксите.

Това не са ли достатъчни основания мобилните оператори да преосмислят решенията си за увеличенията в цените на услугите, които предлагат, въпреки, че формално имат законово основание?

Факт, който може би не много български граждани знаят е, че на заседание на Комисията по икономическа политика и иновации, проведено на 26 януари 2023г. в Народното събрание, нито Виваком, нито Йеттел са представили конкретни икономически данни и обосновка за необходимостта от повишаване на цените на мобилните услуги.

Ето защо преди броени дни и Омбудсманът на Република България настоя Държавата да защити правата на потребителите на мобилни услуги, тъй като още през 2022г. е осигурена финансова подкрепа на тези мощни компании за изпълнение на задълженията им.

Въпросът, на който Комисията за защита на потребителите следва да даде отговор след като извърши проверка по компетентност за това дали трите мобилни оператора, които са заявили, че ще индексират през 2023г. цените си („Йеттел България“ и А1 – с 15,3% и „Виваком България“ – с до 2 лв. за услуга), упражняват нелоялна търговска практика по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

А докато очакваме произнасянето по компетентност, ние – потребителите следва да заявим, че отказваме да бъдем принуждавани да плащаме увеличените цени без право да предоговорим условията по договорите си в посока по-ниски тарифи, както и без възможност да прекратим договорите си без неустойки.

Един конкретен пример дадох, за това как се опитват да ни извиват ръцете на българските граждани.

Основният въпрос, който следва да си зададем и да настояваме да получим адекватен и ясен отговор е защо след отчетеното намаление на цените на горивата в България поскъпването в Държавата продължава.

Тук идва и моята теория за спекулата в цените. Големите „играчи“ на пазара се споразумяват по между си да държат приблизително еднакви цени и да увеличават цените приблизително еднакво, по едно и също време и правят Държавата и нас – гражданите, почти безсилни да се защитим и да отстояваме правата си на потребители.

Съществена роля тук следва и трябва да имат КЗС и КЗП, които имат компетентност и механизми, с които да въздействат срещу опитите за изпразване джобовете на потребителите – нещо, което към този момент не се случва или поне не се вижда, нито коментира.

Приоритети на Държавата ни следва да бъдат осигуряване намаляването на цените на хранителните продукти от първа необходимост, както и търсене на гъвкави механизми за справяне със спекулата в цените.

В противен случай, рано или късно, гладните ще излязат на улицата – народът ни продължава да обеднява с всеки изминал ден…

*Заглавието е на редакцията на ТВМЕДИА

Автор: Невена Иванова, юрист