Доживотен за Йовчо, убиец на бременна

Доживотен за Йовчо, убиец на бременна

Бургаският апелативен съд потвърди доживотната присъда на Окръжен съд-Ямбол, с която подсъдимият Йовчо Стоянов е признат за виновен и осъден за убийството на бременната Мария, съобщиха от институцията.

Престъплението е извършено на 12 август 2021 година в село Недялско, община Стралджа. Подсъдимият умишлено е умъртвил 17-годишното бременно момиче, негова доведена дъщеря, чрез удушаване, като деянието е извършено по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост, посочват магистратите.

Съдът е постановил присъдата да бъде изтърпяна при първоначален „специален режим“. Подсъдимият е осъден да заплати на семейството на починалата общо 270 000 лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

При проведеното пред въззивния съд съдебно следствие изслушани са били и обясненията на подсъдимия. Въззивният съд е приел, че по категоричен и несъмнен начин е доказано, че подсъдимият е автор на деянието. 

Подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието. Механизмът на причиняване на уврежданията по тялото на пострадалата и използваните от него средства ясно показват, че същият не само е предвиждал общественоопасните последици, но и е искал тяхното настъпване.

Намерена за правилна е и преценката на окръжните съдии, че поведението на подсъдимия, обхващащо, от една страна, начина и използваните средства за нанасяне на удари по тялото на пострадалата и, от друга – субективното му отношение към нея, разкриват проява на особена жестокост.

Апелативните съдии са солидарни с извода, че изключителната тежест на извършеното от подсъдимия престъпление по чл.116 от НК обуславя налагането на едно от най-тежките по вид наказания – „доживотен затвор“.

Така определеното наказание се явява съответно и на личната обществена опасност на дееца, която е изключително висока. Решението на Апелативен съд – Бургас  подлежи на касационно обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Припомняме, че доживотната присъда на Йовчо Стоянов е една от двете доживотни присъди, произнесени в съдилищата в Апелативен район-Бургас през миналата година. Второто дело също е за убийство и е обявено за решаване в Апелативен съд-Бургас.