Днешна България – превърната в опитно поле за разпространяване на дезинформация

Днешна България – превърната в опитно поле за разпространяване на дезинформация

Наред с климатичните промени и военните конфликти, по значимост нареждам и информационната война.

С течение на времето пропагандата е развила огромен арсенал от техники и модели за въздействия върху хората.

Оказва се, че пропаганда се използва умело и успешно в България, както за прокарване на чужди влияния и политики на територията на страната ни, така и за постигане на политически цели.

Наскоро един нападнат от политици заради позицията си журналист посочи, че българските граждани имат правото сами да изграждат мнението си въз основата на най-широка и най-пъстра палитра от информации и гледни точки, защото само информираното общество е способно да взима зрели, мъдри и отговорни решения. Безспорно е така, но в ожесточени политически времена на толкова промени и подмени като днешните в България, се налага всекидневно успоредно с тези принципи на правовата Държава да се опитваме да отсяваме истинските от фалшивите новини, за да защитим себе си и правото ни на информираност от достоверни източници на информация.

И докато манипулацията може да съществува и на индивидуално ниво, то пропагандата сработва само при наличие на масова аудитория. Ето защо разпространяването на неверни данни чрез социалните мрежи се оказва изключително сполучлива в България и прави работата на медиите още по-трудна, а объркването сред обществото ни – още по-голямо.

През призмата на Ковид пандемията, създателите на заговорнически теории намериха доста възприемчива публика в България. Процесите на дезинформация се задълбочиха след началото на войната между Русия и Украйна.

Една не малка част от българите безрезервно вярват в конспиративни теории и са загубили доверието си в традиционните медии, а малкото останали независими медии и журналисти водят битка за оцеляване.

Това са постигнати цели – силно разделено общество и безкрайно объркани хора.

В България по темата се водят само дискусии. Отправят се послания. Липсва обаче нормативна уредба, чрез която да се търси и налага отговорност за разпространяване на фалшиви новини.

От нас като общество зависи да надигнем глас и да искаме ефективен контрол за борба срещу разпространяването на фалшиви новини.