Бием рекорди по песимизъм за 2023 г.

Бием рекорди по песимизъм за 2023 г.

Рекордни стойности на песимизъм у българското население са отчели социолозите от „Алфа Рисърч“. Експертите от агенцията посочват, че данните са повече от тревожни – 58% от българите смятат, че задаващата се 2023 г. ще бъде още по-тежка от тази.

„Следим индикатор „песимизъм“ от 1998 г. насам. Високи стойности сме измервали през 2009., когато бе Световната финансова криза. Сега е другият период, който се характеризира с подобни данни. Интересна подробност е, че дори при политически кризи и ковид пандемия не сме измервали подобни ниски стойности на оптимизъм“, посочват социолозите от „Алфа Рисърч“.

Едва 20% се надяват на позитивно развитие за Европа и света, разчитайки на скорошен край на войната в Украйна.

27%, предвиждат да се запази сегашното положение и конфликтите да не се разраснат, но всеки втори се опасява от негативен развой.

В поредицата от тревожни очаквания, проучването регистрира и един своего рода негативен парадокс, който може да се резюмира с думите „аз и светът можем и да се оправим, но България – едва ли“.

„Несъмнено, политическата безпътица, в която навлезе България с каскадата от предсрочни избори, взаимния блокаж между партиите, довел до неспособността да се излъчи редовно правителство, както и икономическите тревоги на хората, имат основен „принос“ за тези оценки. Показател за това е фактът, че по този въпрос вижданията на почти всички социални групи съвпадат. 64% са на мнение, че икономическата ситуация у нас се влошава, което заедно с политическата криза, поражда всеобщо споделен обществен песимизъм, който чертае бъдеще на късите хоризонти“, смятат от агенцията.

 


*Настоящото национално представително проучване е част от регулярния мониторинг на Алфа Рисърч. Проведено е в периода 1 – 13 декември 2022г., сред  1023 пълнолетни граждани от цялата страна, чрез пряко стандартизирано интервю с таблети. Използвана е двустепенна стратифицирана по регион и тип населено място извадка с квота по пол, възраст, образование. Публикувано е на сайта на агенцията и се реализира със собствени средства.