75% от българите изпитват затруднение от поскъпналия живот

75% от българите изпитват затруднение от поскъпналия живот

Над 75% от българите изпитват затруднения в покриването на ежедневните си разходи, показват резултатите от анкета на Националния статистически институт.

С известни затруднения са 38.5% от анкетираните, 28.3% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 10.8% – като много трудно. В сравнение с предходните тримесечия, намалява делът на хората, които се справят много трудно, а се увеличават тези, които изпитват известни затруднения при покриване на ежедневните разходи.

Проучването на НСИ има за цел осъществяване на тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата в резултат на пандемията COVID-19. Анкетирани са 5 719 души на възраст 16 и повече навършени години от 3 053 домакинства.

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 18.1% от анкетираните, а едва 4.3% не изпитват никакви затруднения. Общо делът на хората без затруднения през третото тримесечие се увеличава с 0.9 процентни пункта спрямо второ тримесечие и с 0.7 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година.