Влизат в „Право“ само с матура

Влизат в „Право“ само с матура

Без приемни изпити по български език и литература и история на България ще могат да влизат студенти в специалността „Право“.

Измененията са приети от деканите на юридическите факултети в страната. Университетите ще приемат първокурсници само с високи оценки от матурата по БЕЛ. Други, по свое усмотрение ще искат и висока оценка на другия държавен зрелостен изпит – този по математика.

Един от мотивите за това решение е епидемичната обстановка – да не се събират големи групи хора по време на конкурсния изпит.

Според редица изтъкнати юристи обаче решението не е целесъобразно, тъй като на практика прави лесно влизането в правото.