Стикерите отпадат

Стикерите отпадат

Стикерите по стъклата на автомобилите за годишен технически преглед и застраховка “Гражданска отговорност“ да бъдат забранени. Както и всякакви други документи на хартия, фактите от които могат да бъдат установени чрез електронен регистър.

Тази промяна в Закона за електронното управление предлага министър Божидар Божанов. Проект на промените бе публикуван от неговото ведомство за обществено обсъждане. В мотивите си Божанов изрично посочва премахването на стикерите за ГТП от стъклата на автомобилите като пряк ефект от приемането на закона, като това ще спести разходи на гражданите, подчертава министърът.

Въвежда се и електронното връчване на глоби, но единствено ако глобеният гражданин или бизнес е съгласен да ползва този начин. Актовете ще се връчват през системата за сигурно електронно връчване, т.нар. държавен имейл.

С промените в закона се въвежда и забрана да се изискват удостоверителни документи, които да бъдат носени от гражданите. Вместо това чиновниците ще си ги теглят автоматично от базите данни на различните регистри.

Тази промяна обаче ще удари сериозно приходите на общините. В последните 6 години 14 пъти е нараснало издаването на документи от националната база “Население“, което носи до 1% от собствените приходи на местните власти. Заради това Божанов предлага общините да получават финансова компенсация от държавата за тези загубени приходи.