Старира излащане на обезщетения от ЗК „Олимпик“

Старира излащане на обезщетения от ЗК „Олимпик“

Условието е обезщетенията да са потвърдени по съдебен ред

Гаранционният фонд стартира изплащане на главниците по безспорните обезщетения, определени и потвърдени по съдебен ред, по застрахователните договори, сключени чрез българския клон на застрахователна компания „Олимпик“ в ликвидация.

Плащанията ще се извършват в периода от 4 до 8 юли 2022 г., съобразно списък и информация, предоставени на Гаранционния фонд от ликвидаторите на ЗК „Олимпик“.

Съответните суми по обезщетенията ще бъдат преведени от Гаранционния фонд по банков път на увредените лица, по посочените от тях банкови сметки в производството по ликвидация на ЗК „Олимпик“.

Заинтересованите лица трябва своевременно да уведомят ликвидаторите на ЗК „Олимпик“ за промени в обявените пред тях обстоятелства, свързани с промяна на банкова сметка и/или пълномощници на тел. 02/902-09-00; 0877885038 или имейл officebg@olympicins.eu.

През целия процес, свързан с казуса „Олимпик“, българският Гаранционен фонд работи за осигуряването на максимално благоприятни условия за увредените лица, посочват оттам.