Половината българи нямат автомобил и компютър

Половината българи нямат автомобил и компютър

Половината от българите не притежават компютър и автомобил.
Това показват данните на Националния статистически институт за изминалата 2021 г.
От статистиката и анализите става ясно, че най-разпространеният предмет в домакинствата продължава да е телевизорът. 

Автомобили имат 56.2% от наблюдаваните домакинства, като 5.7% притежават два и повече автомобила. Не могат да си позволят да закупят и поддържат автомобил по финансови причини 8.3% от домакинствата, а 35.4% са заявили, че нямат необходимост от лека кола.
От предметите за дълготрайна употреба най-разпространен е телевизорът – притежават го 99.4% от домакинствата, а 32.7% имат по два и повече телевизора.
На второ място е хладилната техника – 99.3% от домакинствата в страната (99.7% в градовете и 98.3% в селата) имат хладилник и/или фризер.
Автоматична пералня притежават 96.2% от домакинствата, 1.8% не могат да си позволят този уред по финансови причини, а 2.0% смятат, че нямат необходимост.
Без телефон (стационарен или мобилен) са 1.1% от домакинствата. Само стационарен телефон имат 1.6%, а 85.1% – само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона). Двата вида телефони (стационарен и мобилен) притежават 12.2% от наблюдаваните домакинства.
С компютри разполагат 55.2% от домакинствата (61.9% в градовете и 35.0% в селата), а 40.5% преценяват, че нямат необходимост от компютър в дома.
Климатици притежават 46.0% от домакинствата, а 17.2% не могат да си закупят такава техника поради липса на финансови средства. 36.8% от домакинствата в страната са заявили, че нямат необходимост от климатик.

Снимка: БУЛФОТО