НСИ: Над 75% от българите живеят трудно

НСИ: Над 75% от българите живеят трудно

Над 75% от българите се затрудняват да покриват ежедневните си разходи. Данните са на Националния статистически институт. Изследването на НСИ сочи, че едва 27% от българите са получи някакво увеличение към месечното си възнаграждение като компенсация за високата инфлация. Останалите 73% от работещите не са получили нито стотинка над надника си.

Делът на хората, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи остава относително висок. От данните на Националния статистически институт става ясно, че през последните месеци на 2022 година той остава на ниво от над 75%. 

Оказва се, че с известни затруднения са 38.4% от българите, 26.1% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 12.3% – като много трудно.
Въпреки това обаче, делът на лицата, които се справят много трудно, намалява в сравнение с първото и второто тримесечие, но се увеличава с 1.5 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2022 година.

Процентът на хората, които могат да покрият ежедневните си разходи достига 19.2%, а едва 4.0% не изпитват никакви затруднения. Общо делът на лицата без затруднения през четвъртото тримесечие се увеличава с 0.8 процентни пункта спрямо третото тримесечие и с 1.5 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година.

През четвъртото тримесечие на 2022 г., за 67.8% от сънародниците ни доходът им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Този дял намалява с повече от 5 процентни пункта спрямо първото и второто тримесечие, но все още е значителен. 

Едва 26.7% от българите са получили увеличение на доходите, което е с 1.2 процентни пункта по-малко в сравнение с трето тримесечие и с 8.2 процентни пункта повече в сравнение с първо тримесечие на 2022 г., когато увеличение са имали 18.5% от лицата, сочат още данните на НСИ.

Основните причини за увеличение на доходите и през четирите тримесечия са увеличение на пенсиите и социалните помощи и индексиране на заплатите.
Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 5.5% от лицата, което е с 0.7 процентни пункта повече в сравнение с трето тримесечие и с 3.0 процентни пункта по-малко спрямо първо тримесечие на 2022 година.

За периода 6.7% от лицата са заявили, че са се чувствали самотни през цялото или през по-голямата част от времето през последните четири седмици, докато 44.5% не са се чувствали самотни в нито един момент. 

Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните лица е 5.71 през първото тримесечие, 5.96 през второто, 6.07 през третото и 6.10 през четвъртото тримесечие на 2022 г., измерена по същата скала от 0 до 10.