Някои хапчета дават фалшив резултат за наркотици

Някои хапчета дават фалшив резултат за наркотици

Някои медикаменти, които приемаме, могат да позитивират текстовете за алкохол и наркотици при проверка от контролните органи на пътя т. е не винаги резултатите от тектове на място са достоверни.

В подобна хипотеза следва да настояваме за своевременно вземане на кръвна проба. И оттук нататък идва проблемът. Лабораториите, които имат право да извършват тези изследвания са малко и са много натоварени – резултатите се бавят с месеци.

Мудна процедура, неправилно разписана, регламентирана и устроена. До излизането на резултата шофьорът остава с отнета книжка, понякога и без работа, респективно без доходи.

Все повече зачестяват случаите, в които шофьори съдят Държавата за причинени вреди и печелят делата, а държавата им изплаща обезщетения, които са в пъти по – висока стойност от стойността на изследването в лаборатория.

Кога ще бъде реално помислено за разрешаването на тези безумия с чакането на резултати с месеци е въпрос, на който към този момент няма даден отговор!

А на въпроса защо темата не е в дневния ред на имащите възможност да променят оставям да си отговорите Вие!

Невена Иванова, юрист