Край на дрането на кожи на живи норки в България

Край на дрането на кожи на живи норки в България
Забраната за развъждане и внос на норки в България вече е факт.
Заповед на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов забранява вноса и развъждането на вида американска норка (визон) (Neovison vison) на територията на България. Днес той подписа заповедта на основание на Закона за биологичното разнообразие. Това решение цели редуциране на общия брой екземпляри от вида американска норка, за да се ограничи рискът от изпускане в природата и да се намали пряката заплаха за биологичното разнообразие в България.
След проведеното обществено обсъждане и изготвените становища по всички постъпили коментари подписах окончателната заповед за тази забрана.
Тези животни са инвазивен за България вид, който нанася сериозни щети върху местните екосистеми, когато попаднат там.
Условията в единствената ферма у нас са неблагоприятни и са причина в последните години норки да навлизат в територии от дивата природа и да нанасят щети.
Цялата статия, може да прочетете на страницата на министеството или на бързата ръзка – Забрана за развъждане на норки