Имам мечта – депутат да живее с пенсия на пенсионер

Имам мечта – депутат да живее с пенсия на пенсионер
Имам една мечта…
240 депутата да изкарат 240 дни в Перник с пенсията на 240 произволно избрани пенсионери.
*Къци Вапцаров, водещ и шоумен