Германия променя стратегията, към бежанците от Украйна

Германия променя стратегията, към бежанците от Украйна

От 1 юни украинските бежанци на територията на Германия ще бъдат прехвърлени от структурите за социално подпомагане към бюрото по труда.

Там ще бъдат задължени да предоставят информация за цялото си движимо и недвижимо имущество.

За притежателите на автомобили се предвижда, ако даденият автомобил не превишива стойност от 7500 евро, собственикът ще получава социални помощи и ще може да остави автомобила за себе си. Но ако автомобилът надвишава 7500 евро, собственикът трябва да продаде автомобила и да живее с тези средствата.

В случай че скрие свое движимо или недвижимо имущество, както и сметки в банки по целия свят, ще бъде разследван за и подведен под съдебна отговорност.

След като се даде съгласие немската страна изисква информацията от Украйна за банковите сметки, движимото и недвижимо имущество на подалите молба.

Ако се разкрие измама или прикриване ще се носи съдебна отговорност по немското законодателство.