ДАВАМЕ ДУМАТА гост Виктор Райковски: Сдружението, което възстановя изоставените детски площадки