България първенец по застаряващо население в света

България първенец по застаряващо население в света

Намаляващата раждаемост, нарастващият брой разводи и увеличаващата се продължителност на живота са сред многото фактори, които променят демографските показатели по света. Всъщност в много страни се наблюдава цялостно застаряване на гражданите. Според проучване на Световната банка, цитирано от БГНЕС, от 2019 г. следните държави имат най-възрастното население.

България

Малко над 21% от българите са на възраст 65 и повече години, което допринася както за общото застаряване на населението, така и за едно от най-бързите обезлюдявания в цяла Европа. Вследствие на смъртността сред възрастните хора и бягството на младите хора от страната, недоволни от корупцията и лошите перспективи за живот, населението на България, което през 80-те години на миналия век е било 9 милиона души, се очаква да намалее до 5,4 милиона души през 2050 г.

Германия

С една пета от населението на страната на възраст най-малко 65 години, темповете на застаряване на населението на Германия са се ускорили от началото на 21-ви век. По-голямата продължителност на живота и спадът на раждаемостта, дължащ се на неефективна семейна политика, все още са сред основните причини за тази демографска тенденция.

Гърция

Около 22% от населението на Гърция е на 65 и повече години. Всъщност от 2010 г. насам жителите на Гърция непрекъснато застаряват, като между 1 януари 2011 г. и 1 януари 2020 г. броят им е намалял с 3,7 %, главно поради спада на раждаемостта, предизвикан от икономическата криза. Не само че жените раждат деца на по-късна възраст, но и семействата имат по-малко потомство поради разходите и липсата на мерки за социално подпомагане.

Финландия

Повече от една пета от населението на Финландия е на възраст 65 или повече години. Тази страна се смята за една от най-щастливите в света, така че не е изненадващо, че финландците се радват на по-голяма продължителност на живота. Всъщност населението на Финландия е както бързо застаряващо, така и с намаляваща раждаемост. За да противодейства на тази тенденция, правителството е въвело мерки, благоприятстващи раждаемостта, които всъщност са подобрили раждаемостта от началото на пандемията от коронавирус.

Португалия

Не само че над 22 % от населението на Португалия е на възраст 65 или повече години, но и през последното десетилетие населението на страната е намаляло с 2 %. Населението на Португалия застарява бързо, отчасти поради липсата на работа за младите хора в страната, което ги кара да търсят възможности в чужбина. Очаква се до 2050 г. Португалия да има над 10 000 столетници, което е над два пъти повече от 4000-те хиляди столетници, живеещи в страната в момента.

Италия

Двадесет и три процента от населението на Италия е на възраст 65 или повече години, което я прави втората най-застаряваща нация в света и най-възрастната в Европа. Разбира се, за това е виновна световната тенденция за намаляване на раждаемостта сред развитите страни, но много от младите хора в Италия също емигрират. Други фактори, като убеждението, че човек трябва да се ожени, преди да напусне семейния дом, липсата на финансова помощ за студентите и слабата подкрепа за бременните жени, също обясняват намаляването на раждаемостта в Италия.

Япония

Със средна възраст от 48 години Япония е страната с най-застаряващо население в света. Всъщност една четвърт от населението на страната (28 %) е на 65 или повече години, като се очаква до 2050 г. този дял да нарасне до 38 %. Намаляването на раждаемостта в съчетание с увеличаването на продължителността на живота през последните десетилетия са в основата на тази демографска тенденция. Всъщност до 2050 г. броят на работещите хора се очаква да бъде равен на този на пенсионерите! Интересно е, че макар бракът все още да е силно ценен в японската култура, браковете там продължават да намаляват. Освен това само 2 % от ражданията се осъществяват извън брака, а около една четвърт от японците не се женят до навършване на 50-годишна възраст, което е още едно обяснение за намаляването на раждаемостта./БГНЕС