Безплатна арт терапия срещу тревожност

Безплатна арт терапия срещу тревожност

Безплатни психотерапевтични и арттерапевтични сесии организират от фондация „Рефлектор“. От там съобщиха, че през идната година в София отново ще се провеждат събития, посветени на психичното здраве.

Проектът е озаглавен „Mindscapes“ – комбинация между психотерапия и арттерапия. Той представлява безплатни общностни сесии, основно с младежи.

„Целта е да ги вдъхновим и да им дадем вярата, че те сами могат да се справят с всякакви трудности“, казва Данислава Делчева от фондацията.

И допълва:

„Mindscapes е инициатива, посветена на психичното здраве на младите хора, която цели да провокира повече разговори как да се справят с проблеми и по какъв начин изкуството и културата могат да помогнат за това. Проектът се фокусира върху десет теми, които вълнуват младите хора – от въпроси като кой съм аз и какво е ценно в мен, през начина, по който се отнасяме към насилието, агресията, зависимостите, до липсата на мотивация, страха от неизвестното и бъдещето“.

Редица психолози и психиатри също са на мнение, че след пандемията от ковид се наблюдава драстично нарастване на депресивните и тревожни състояния, а войната, икономическата и политическата криза в глобален мащаб допълнително усложняват ситуацията и начина, по който възприемаме света.

„Живеем в страх и несигурност. Медиите и негативната конотация на новините също засилват чувството за всеобща заплаха, тревожност и притеснение“, обяви наскоро изтъкнат психотерапевт.

„Mindscapes иска да насърчи младежите да бъдат по-търсещи и любопитни, да вярват повече в собствените си сили да се справят с предизвикателствата и да развиват себе си чрез уменията, които изкуството и културата възпитават у нас,“ споделят организаторите на инициативата от фондация Рефлектор.

Инициативата е дългосрочна и ще продължи и през идната година с ново издание и групови занимания за младежи.

За въпроси и контакти: ФОНДАЦИЯ РЕФЛЕКТОР