Ангел Кунчев: Мистериозният хепатит вече е в България

Ангел Кунчев: Мистериозният хепатит вече е в България

В Националния център по заразни и паразитни болести се изследват две нови съмнителни проби за неуточнения остър хепатит при децата, като се очаква да се потвърди наличието на вируса. Това съобщи главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев пред. 

Според него вече има случаи на такъв хепатит в България. По думите на главния държавен здравен инспектор в страната е имало няколко случая, които са близо до дефиницията, част от тях са отпаднали – на дете с хепатит В, друго със сепсис и трето с наследствено заболяване. Останали са два съмнителни – за Софийско и за Пловдив.

В момента здравните власти събират информация от личните лекари за всички съмнителни случаи. Пробите се изследват в Национална референтна лаборатория. Ще се проверяват и съмнителни случаи назад във времето.

„Това си е един хепатит, който не знаем от какво е предизвикан“, каза Кунчев.

Той посочи, че не при всички деца се изкарва тежко. Говорим за близо 300 случая, 253 са по официални данни за ЕС, ако продължаваме активно да търсим, вероятно ще са повече, каза доц. Кунчев, но уточни, че не при много малко случаи се стига до тежко протичане и трансплантации.

На 3 май Министерството на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции в страната разпространи до всички общопрактикуващи лекари, лекарите специалисти по педиатрия, инфекциозни болести и вътрешни болести информация за известните в други държави случаи на остър хепатит с неизвестна етиология при деца.

При възможен или потвърден случай на остър хепатит с неизвестна етиология при дете лекарят/лечебното заведение трябва да изпрати съответната клинична проба в Националната референтна лаборатория „Хепатитни вируси“, отдел „Вирусология“ на НЦЗПБ, бул. „Ген. Столетов“ 44А, гр. София, за провеждане на допълнителни лабораторни изследвания и молекулярно-биологични проучвания за патогени.

На 5 април 2022 г. здравните власти на Великобритания съобщиха на Световната здравна организация (СЗО) за увеличаване в броя на случаите на остър хепатит с неизвестна етиология при здрави деца на възраст под 10 години от Шотландия.

Докладваните случаи са на предходно здрави деца, на възраст от 2 до 5 години, които са хоспитализирани поради проявата на симптоми на остър хепатит – жълтеница (74%), повръщане (73%), побелели изпражнения (58%), диария (49%), гадене (39%) и температура (29%); и силно завишени стойности на чернодробни ензими – АЛАТ и АСАТ (> 500 IU/L). При никое от децата не е докладвано наличие на имуносупресия. При някои от случаите гастроинтестиалните симптоми са присъствали в седмиците преди хоспитализирането. При някои от случаите са се развили усложнения, налагащи чернодробна трансплантация. Във всички останали случаи инфекцията е завършила с благоприятен изход.

Клиничните симптоми при заболелите деца съответстват на тежък остър хепатит с повишени нива на чернодробни ензими – аспартат аминотрансфераза/аспартат трансаминаза (AST) или аланин аминотрансфераза/аланин трансаминаза (ALT) над 500 IU/L и иктер.

При някои от случаите се съобщава за стомашно-чревни симптоми като болки в корема, диария и повръщане през предходните седмици. При незначителна част от заболелите е установена повишена телесна температура. Болшинството от случаите са хоспитализирани и е проведено болнично лечение.

► няма ясна епидемична връзка между случаите;
► не е установен общ източник на инфекция;
► лабораторните изследвания за хепатит А, B, С, D и Е са отрицателни;
► при значителна част от заболелите е изолиран аденовирус, който се приема като най-вероятна причина;
► част от заболелите са с положителен резултат за SARS-CoV-2 или са с данни за прекаран COVID-19;
► не са установени храна или токсичен агент като вероятен причинител.

 

Снимка: БУЛФОТО