52-годишна стана майка във Варна

52-годишна стана майка във Варна

52-годишна варненка роди живо и здраво бебенце.

Процедурата е извършена във варненския център за асистирана репродукция на Аг-болницата във Варна от д-р Кателия Александров, като частично финансирането за нея се осъществява от Община Варна.

Преди това пациентката има два неуспешни опита. Третият, успешен, е чрез замразен ембриотрансфер. А бебенцето е момче, родено в Аг-болницата, съобщава БНР.

Донорите са 2-3 пъти по-малко от нуждаещите се, каза Валентина Иванова- координатор за Североизточна България на Фондация “Искам бебе”.

Условията при жените са да бъдат здрави, на възраст до 32-33 години и да имат едно родено дете.

„Точно ти можеш да помогнеш!“ е мотото на информационната кампания за даряване на яйцеклетки.

Тя стартира преди дни и се осъществява с подкрепата на Община Варна.

Успеваемостта с донорски генетичен материал е по-голяма, когато донорите са българи, уточни Валентина Иванова.

Община Варна е една от първите общини, внедрили програмата за финансово подпомагане за лечение на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми.
На регионално ниво партньори на Община Варна са Фондация „Искам бебе” и  проф. Емил Ковачев от общинската АГ болница „Проф. д–р Д. Стаматов”.
Смята се, че всяка шеста двойка или около 15 % от двойките имат трудности в зачеването.
Стерилитетът може да бъде както от страна на жената, така и от страна на мъжа. Понякога проблеми има и при двамата партньори. Има и случай, в които той е с неизяснен произход.
Съгласно параметрите, кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:
– двойките във фактическо съжителство и семействата, следва да са български граждани и поне единия от кандидатите да притежава постоянен адрес на територията на община Варна през последните 2 години;
– да нямат задължения към община Варна и данъчни задължения към държавата;
– да са с непрекъснати здравноосигурителни права;
– да не са поставени под запрещение или криминално проявени лица, да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, независимо от последвала реабилитация;
– да са семейства или двойки, живеещи на семейни начала.

Кандидатите подават искане по образец до кмета на община Варна, заедно с приложени документи, които се депозират лично или чрез пълномощник на гише „Здравеопазване” в Община Варна. П

роцедурата е облекчена – от кандидатите не се изискват свидетелство за съдимост, документ за платени здравни осигуровки, наличието или отсъствието на задължения, които се проверяват по служебен път. Постъпилите искания се приемат и проверяват за съответствие от служител в дирекция „Здравеопазване”.

Същият завежда исканията в деловодната система на Община Варна. Депозираните искания за финансово подпомагане се разглеждат и одобряват от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

След това комисията се произнася с решение за всяка преписка като се изготвя протокол, който се внася от дирекция „Здравеопазване“ до председателя на Общински съвет – Варна. Окончателните размери на финансовите средства за лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала, се определят с решение на Общинския съвет.