300 лв. еднократно за отопление на 50 000 домакинства

300 лв. еднократно за отопление на 50 000 домакинства

Около 50 000 домакинства ще получат еднократна помощ за отопление от 300 лв., реши Министерският съвет днес. 

Държавата ще подпомогне хора и семейства от нови рискови групи, които до момента не са получавали средства за отопление, но се нуждаят от такава подкрепа, съобщи служебният вицепремиер и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров на брифинг след заседанието.

Вицепремиерът обясни, че право на еднократната помощ ще имат 8 уязвими групи. Сред тях са семействата с деца с трайни увреждания, семействата, които получават месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител, както и децата, настанени в семейства на роднини или близки или в приемно семейство.

Право на такава подкрепа ще имат и хора с тежки увреждания и хора, които са пострадалите при природни бедствия през 2022 г. Помощ ще могат да получат и ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.

Средствата ще се изплащат от Агенция „Социално подпомагане“.

„Хората, които имат право на помощта вече са идентифицирани и не е необходимо да подават документи за кандидатстване“, заяви социалният министър. Той обясни, че сумата ще се отпуска по облекчена процедура до края на тази година, така че хората да могат да направят своя избор как да посрещнат разходите си за отопление.

Отпускането на новата помощ е третата мярка на правителството за осигуряване на подкрепа на хората от уязвимите групи в условията на значително поскъпване на цените на енергоизточниците и жизненоважни стоки.

„До момента около 302 000 хора и семейства получиха целева помощ за отопление от 623,55 лв. В края на октомври бе отпусната еднократна помощ от 400 лв., като до момента тя е изплатена на около 10 000 семейства. С целия пакет от мерки за подкрепа за отоплителен сезон държавата ще подпомогне близо 380 000 души“, каза още Лазар Лазаров.