200 деца годишно заболяват от рак у нас

200 деца годишно заболяват от рак у нас

На 15 февруари отбелязваме Международния ден на рака при децата. Между 150 и 200 деца годишно в България чуват най-страшната диагноза. За щастие онкологичните заболявания при децата са сравнително редки и в повечето случаи лечими.

По повод днешния ден клиничният психолог на Клиниката по детска онкохематология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ Ивайла Георгиева и младият ИТ специалист Александър Спасов подготвиха специални картички с послание към всички деца, които водят в момента тихата битка с рака. Александър е млад човек, който е бил пациент на клиниката. В детството си той е преболедувал злокачествено хематологично заболяване, но днес е здрав и помага на други деца като него да се преборят със страшната диагноза.

В Международния ден за борба с рака при децата, пожелаваме на малките герои, техните близки, медицинския персонал и на всички хора, които ги подкрепят – здраве и кураж, защото злокачественото заболяване не е присъда, то е диагноза, то е препятствие, което когато преодоляваме, ставаме по-силни. Чрез опита си, предаваме силата на човешкия дух, вярата в победата нататък – на тези, които имат нужда, към доброто, е посланието на Ивайла и Александър.

Снимка: ИСУЛ

В Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, която е уникална за страната, се лекуват всички злокачествени заболявания в детска възраст, които подлежат на химиотерапия. Най-често в центъра постъпват деца с остра лимфобластна левкемия, различни лимфоми, както и голямо разнообразие от солидни тумори (невробластоми, нефробластоми и др.). „Заболяванията се лекуват по международно установен протокол като 80% от тях подлежат на стандартна терапия затова и резултатите ни са съпоставими с тези на другите европейски центрове“, обяснява проф. д-р Добрин Константинов, д.м., началник на Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. При около 20% от малчуганите се налага по-специфична терапия (костно-мозъчна трансплантация, таргетна терапия, имунотерапия), която също се прилага успешно в клиниката и дава резултати, неотстъпващи на тези в големите европейски центрове.

„Единици са децата, които по медицински причини се насочват за лечение в чужбина, обикновено, когато става дума за много специфичен процес в лечението на който някоя европейска клиника има по-голям опит. Не случайно поставям акцента върху „медицинските причини“, тъй като в притеснението си родителите понякога търсят в чужбина лечение, което със същия успех може да бъде предложено в България. Разбира се това е тяхно право и е напълно разбираемо“, коментира проф. д-р Константинов, който е и председател на Българското медицинско дружество по детска онкология и хематология.

Снимка: ИСУЛ

През 1997 г. лекарите от детската онкохематология под ръководството на проф. д-р Др. Бобев, дмн, създават първия в България център за костно-мозъчна трансплантация. Въведени са най-съвременните диагностични методи и терапевтични схеми, като постигнатите резултати са близки с тези на водещи детски онкологични центрове по света. В Клиниката по детска онкохематология за първи път в България е осъществена трансплантация на костен мозък при 10-годишно дете със солиден тумор. Използван е методът на автоложна трансплантация на стволови клетки, колекционирани от периферната кръв на самия пациент. След включването им като рутинна практика при все по-широк контингент от болни, трансплантационните методи се усъвършенстват и през 2001 г. е извършена и първата в страната алогенна трансплантация, при която източник на стволовите клетки е различен от пациента дарител (донор).

В клиниката се осъществява терапия и диспансерно наблюдение на деца с вродени кръвни заболявания. Провежда се лечение и наблюдение на пациенти с Бета-таласемия и други редки анемии, както и на вродени коагулопатии и тромбофилии – Хемофилия А, Хемофилия В и дефицит на други фактори на кръвосъсирването. 

В помощ на Клиниката функционира Дневен център „Златна панделка“, в който малките пациенти, които идват за амбулаторни процедури, могат да си поиграят в уютна и защитена среда. Професионален педагог пък помага на дечицата, чието лечение налага по-дълъг престой в отделението, да не изостават в уроците.