Рязко подобрение на икономическите нагласи в Германия и еврозоната през януари

Рязко подобрение на икономическите нагласи в Германия и еврозоната през януари

Икономическите нагласи на анализатори и инвеститори за Германия и цялата еврозоната се подобриха рязко през януари с оглед на очакванията, че настоящият голям брой на случаите на Covid-19 ще намалее значително до началото на лятото, което ще позволи ускоряване на икономическия растеж растежът през следващите шест месеца.

Това показват резултат от последно проучване на центъра за европейски икономически изследвания Zew.

Индексът на базирания в Мюнхен изследователски институт Zew, измерващ бъдещите икономически очаквания в Германия за следващите шест месеца, скочи силно през януари до 51,7 пункта от 29,9 пункта през декември и при осреднена прогноза за доста по-скромно повишение до 32,0 пункта.

„Икономическите перспективи се подобриха значително в началото на новата година. По-голямата част от експертите на финансовите пазари предполагат, че икономическият растеж ще се увеличи през следващите шест месеца“, коментира президентът на ZEW Ахим Вамбах.

„Вероятно фазата на икономическа слабост през четвъртото тримесечие на 2021 г. скоро ще бъде преодоляна. Основната причина за това е предположението, че заболеваемостта от Covid-19 ще спадне значително до началото на лятото. По-позитивните икономически очаквания включват свързаните с потребителите и експортно ориентираните сектори и по този начин голяма част от германската икономика“, добави той.

В същото време обаче индексът, определящ оценките на инвеститорите за текущите икономически условия в Германия, спадна през януари до -10,2 пункта от -7,4 пункта месец по-рано и прогнози за понижение към -8,5 пункта, като това представлява влошаване на оценката за настоящите икономически условия за четвърти пореден месец, след като от февруари до септември 2021 г. включително този индекс нарастваше непрекъснато. Това е и втория случай от юни 2021 г. насам, при който индикаторът на текущата ситуация се оказва на отрицателна територия.

Днешното проучване на ZEW също така показва, че и индексът на нагласите на експертите на финансовите пазари по отношение на икономическото развитие в цялата еврозона се подобрява рязко през януари, достигайки 49,4 пункта спрямо 26,8 пункта месец по-рано.

Подобно на Германия, показателят за текущата икономическа ситуация също обаче отчете спад за четвърти пореден месец, достигайки -6,2 пункта спрямо -2,3 пункта в края на 2021 г.

Индексът на инфлационните очаквания в еврозоната продължава да бележи понижение, достигайки през януари -38,7 пункта спрямо -33,3 пункта месец по-рано, като 58% от пазарните експерти очакват инфлационното ниво в еврозоната да спадне през следващите шест месеца.