Природния газ поскъпва с 13% от април

Природния газ поскъпва с 13% от април

Снимка: БУЛФОТО

Цената на природния газ за април би била около 128 лева за мегаватчас, по данните към днешна дата, което представлява увеличение с 13,35 процента спрямо цената за март. Тази цена не е окончателна. Тя ще бъде изчислена, след като бъдат получени актуалните данни, отнесени към утрешния ден, който е последният за месеца.

Това стана ясно от днешното заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на което беше обсъден доклад относно заявление от „Булгаргаз“ ЕАД от 11 март за утвърждаване на цена за април , по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Със заявлението от 11 март „Булгаргаз“ предложи цената на природния газ да бъде 179,36 лева за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Припомняме, че КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 март в размер на 113,73 лева за мегаватчас, което означаваше, че предложеното от обществения доставчик на 11 март увеличение на природния газ от 1 април беше с 57,71 процента. 

Заявлението, което е било подадено от „Булгаргаз“ на 11 март, е отразявало данните към 10 март, когато цените на природния газ е била много висока, изтъкнаха от КЕВР.  Оттогава цените са се понижили. Към днешна дата това поевтиняване на природния газ би се отразило на цената и по изчисления тя би била около 128 лева за мегаватчас.

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Людмил Йоцов, който участва в откритото заседание дистанционно по „Скайп“, заяви, че няма никакви забележки по представения от КЕВР доклад.

Председателят на КЕВР Станислав Тодоров отбеляза, че сегашния начин на отбелязване на прогнозна цена 20 дни преди да е настъпил моментът на окончателното приемане на решението не „върши работата, която е необходима за обществото да направи своите преценки и бизнесът да се подготви“.

Затова той предлага да се промени наредбата за формиране на цената на природния газ, за да може този процес да става максимално близко до момента, в който тя ще бъде фиксирана. Според Тодоров сегашния срок от 20 дни не е адекватен и само създава излишно напрежение в обществото и индустриалните потребители.
Затова той предлага заедно със заявителя „Булгаргаз“ да се работи в посока на това ценовото заявление максимално да се приближи до датата на влизането му в сила.

Според Тодоров 20 дена е твърде дълъг срок предвид динамиката на пазара. „Може да говорим за 10 дена или една седмица, така че това, което представяме на обществото, да е релевантно и както бизнесът, така и битовите потребители да имат някаква реалистична представа за това какво предстои“, каза Станислав Тодоров. 

Председателят на КЕВР насрочи закритото заседание, на което регулаторът окончателно ще утвърди на цената за април, по която общественият доставчик да продава природен газ, за 1 април от 14:00 часа.