Изплащат ковид добавките на пенсионерите

Изплащат ковид добавките на пенсионерите

Изплащането на пенсиите и добавките към тях започва днес и ще продължи до 21 февруари.

Едновременно ще бъдат извършени и допълнителни плащания, които не представляват пенсии или добавки по осигурителното законодателство, но нормативно е установено да се изплащат по реда за изплащане на пенсиите, съобщи НОИ. 

Това са – добавка от 60 лв., отпусната с постановление на Министерски съвет, с цел подпомагане на пенсионерите по време на извънредната епидемична обстановка, добила популярност като „ковид добавка“ – тя ще бъде изплатена на всички пенсионери в еднакъв размер; и разликата между дохода от пенсии през януари 2022 г. и дохода от пенсии от декември 2021 г., с включените в него „ковид добавки“.

Тази разлика е изчислена индивидуално за всеки отделен пенсионер, в случай че сумата от месечния размер на пенсията по разпореждане или сбора от пенсиите, преизчислени от 25 декември 2021 г., заедно с добавките и компенсациите, включително и с ковид добавката от 60 лева, се оказва по-малка от сумата от месечния размер на пенсията или сбора от пенсиите преди преизчисляването, заедно с добавките и компенсациите, включително и с изплащаната ковид добавка от 120 лева.

Изплатената обща сума през януари е по-малка от изплатената през декември 2021 г. за около 1 000 000 пенсионери, като за близо 247 хиляди от тях разликата е до 5 лева включително.

Снимка: БУЛФОТО